Næringseigedommar i sentrum

.


.

EIGEDOMMANE:

Verven 1
Nordenden 2
Gata 2
Gata 8
Sandsvegen 2
Øvre Dalane 10
Øvre Dalane 12-14
Sandsvegen 134
Sandsvegen 258
Sandsvegen 258