Nordenden 2

Nordenden 2

«Jernvarebygget»
Nordenden 2, 4230 SAND

Her finn du: Fysioterapeut Leif Bugge Aarøe, Tveit Regnskap, Suldalsposten as, Bustad as

Det er ledig lokale i dette bygget:

  • 160 kvm
  • utsikt rett ut i fjorden
  • eit avdelt kontor, mogleg å dela til fleire
  • parkeringsplassar bak følgjer med
  • eigen inngang på baksida
  • port i front, mogleg å køyra inn stor bil
  • Nordenden 2 inne
    Her har mellom anna Posten vore tidlegare.