Sandsvegen 258

Sandsvegen 258

«Gamle vegstasjonen i Bergekrossen»

Sandsvegen 258, 4230 SAND

Her finn du: Ryfylke Rør AS og Dalekovod

NB! Alt av kontor og deler av verkstadhall er no leige ut – men noko verkstedhall er framleis til leige!

  • 9+ kontorplassar + resepsjon
  • kontora er innreda
  • pauserom/møterom saman med varkstadhall
  • verkstadhall 300 m2
  • tilhøyrande garasje og kontrollrom
  • kontor i verkstadhallen

  • Kontor og verkstad
    Kontorbygget (i front) og verkstaden heng fysisk saman, men kan brukast kvar for seg.