Bli med i sandsentrum.no

Vil du visa fram bedrifta di i katalogen Handla på Sand / sandsentrum.no?

Alle butikkar, bedrifter og tenesteytarar med besøksadresse på Sand i Suldal kan leggja seg inn i denne oversikten.
Tenesta er gratis for alle bedrifter med besøksadresse på Sand.
Du får: Oppføring i katalogen og høve til å endra opningstidene to gonger i året, til sommar og til jul. Du treng ikkje redigera dette sjølv, me tek kontakt med deg på førehand og får opningstider av deg som me legg inn og tar vekk når sesongen er over.

[box type=»tick» style=»rounded»]BLIR DU MED? Send oss ein epost med:

  • Logo
  • Opningstider
  • Besøksadresse (ev. postadresse)
  • Telefon
  • Ei epostadresse
  • Heimeside (eller Facebookside)

[button bg_color=»#80b42b» link=»mailto:toyni.tobekk@gmail.com» size=»large» icon=»envelope-o»]Bli med![/button]

[/box]