Garaneset 34

Garaneset 34

Dette er hangaren som Fonnafly held til i på Garaneset på Sand.

Hangaren
Garaneset 34
4230 SAND