Sandsvegen 258

Sandsvegen 258

Gamle vegstasjonen på Bergekrossen

Dette bygget husar i dag Suldal VVS og Suldal Hagepartner