Verven 8 – meieribygget på Sand

Meieribygget på Sand

«Meieribygget»

Verven 8, 4230 SAND

Mai 2018: Underbakke as har søkt om nybygg, fasadeendring og ombygging av meieribygget. Norgeshus KV-Bygg Suldal sendte byggesøknad på vegner av Underbakke as 2. mai i år.

  • 5 nye leilegheiter mellom 74 og 115 kvm + terrasse
  • Utbetra fasaden
  • Dei som driv næring i bygget i dag får tilbod om å halda fram med det
  • Sjå på moglegheit for parkeringsplassar i underetasjen
  • Riva tilbygg mot Coop og bygga på nytt slik at Coop får utvida lokala sine

Om Verven 8 – Meieribygget

Underbakke har overtatt bygget, jfr kommunestyrevedtak frå juni 2017.

Me ønskjer å bruka bygget til næring, tenesteyting, kontor og bustadføremål.

Underbakke har gjeve Suldal kommune garanti på at minimum tre leiligheitar skal vera ferdige, og tilhøyrande fasade oppgradert, innan 31.12.2020.