Nordenden 2

Nordenden 2

Jernvarebygget, som det ofte vert kalla, husar i dag klesbutikken Bustad AS. Det er parkeringsplass utanfor til besøkjande gjester.

Elles kan ein finna nye, fine leiligheitar og Suldalsposten sine kontorlokalar. Desse eig lokala sine sjølv.