Underbakke AS

Kva driv Underbakke AS med?

Underbakke AS driv med utleige av næringslokalar. Per no eig selskapet 12 bygningar i Sand sentrum som vert leigd ut både som kontor, butikklokaler og lager. Me har framleis ledige lokalar til leige, både kontorplassar og butikklokale i næringsparken på Garaneset, i tillegg til kontorplass og lagerplass i Bergekrossen.

Underbakke AS eig og driftar Suldal Hotell og puben Sjøhuset, i tillegg til ulike butikkar som driv med sal av møblar, sko, bøker, kontorrekvisitar og kvitevarer som er lokalisert i næringsparken på Garaneset.

Underbakke AS leiger også ut møte- og selskapslokalar. Ta kontakt med oss for meir info!

Organisasjonskart

Underbakke Holding as:

 • Underbakke as «Driftsselskap»
 • Underbakke Luftfart as:
  • Underbakke Hangar as – Eig hangaren som Fonnafly held til i på Garaneset. 
  • Underbakke Kjevik as – Eig hangaren som Fonnafly held til i på Kjevik, Kristiansand Lufthamn
  • Underbakke Helikopter as – Eig fleire helikopter som Fonnaly brukar i drifta si
 • Gullingen Hyttetun as – Eig 10 hytter på Gullingen
 • Kaarhus as – Leigd ut til Suldal hotell i Gata 2
 • Kjedlaren as – Pub-drift i Sjøhuset
 • Pilot Property as – Eig ei hytte i Lindesnes
 • Sand Møbelsenter as – Driv sal av møblar
 • Sand Skipsekspedisjon as – Jernvarebygget, Nordenden 2
 • Suldal Maskinstasjon as – Gamle vegstasjonen i Bergekrossen, Sandsvegen 258
 • Underbakke 2 as – Apotek/Politi – Sandsvegen 2
 • Underbakke 3 as – Rimi-bygget, Øvre Dalane 10
 • Underbakke 4 as – Stas-bygget, Øvre Dalane 12
 • Underbakke 5 as – Øvre Dalane 14 A og B
 • Underbakke GC – Bustadhus utleige, Austmannsvegen 3
 • Underbakke Sjøhus as – Nordenden 4. Gammalt sjøhus i Sand sentrum