Underbakke AS

Kva driv Underbakke AS med?

Underbakke AS driv med utleige av næringslokalar. Per no eig selskapet 12 bygningar i Sand sentrum som vert leigd ut både som kontor, butikklokaler og lager. Me har framleis ledige lokalar til leige, både kontorplassar og butikklokale i næringsparken på Garaneset, i tillegg til kontorplass og lagerplass i Bergekrossen.

Underbakke AS eig og driftar Suldal Hotell og puben Sjøhuset, i tillegg til ulike butikkar som driv med sal av møblar, sko, bøker, kontorrekvisitar og kvitevarer som er lokalisert i næringsparken på Garaneset.

Underbakke AS leiger også ut møte- og selskapslokalar. Ta kontakt med oss for meir info!