Personvernerklæring:
På www.underbakke.as brukar me cookies. Cookies er informasjonskapslar som lagrast i maskina di.

Vi bruker informasjonskapslar til analyse av nettstaden og til marknadsføring. Informasjonkapslar gir oss ingen informasjon som kan knyte din bruk av nettstaden til deg som person.

Vanlegvis vil nettlesaren din akseptere informasjonskapslar automatisk. Ønskjer du å endre dette, må du gjere det i innstilingane til nettleseren din. Ikkje alle nettsider fungerer optimalt når cookies er slått av.

Kor blir informasjonen lagra?
Vi bruker Google analytics til å samle og analysere brukardata (kor lenge er brukarane på nettsida, kva for sider er dei mest på osv.) Google lagrer denne dataen, og dei har eigne retningslinjer for personvern.

Innebygd innhald frå andre nettstader

Artiklar på denne sida kan inkludere innebygd innhald (f.eks. videoar, bilde, artiklar osv.). Innebygd innhald frå andre nettstader oppfører seg på nøyaktig same måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innhaldet kjem frå.

Desse nettstadane kan samle inn opplysningar om deg, bruke informasjonskapslar eller bygge inn sporingssystem frå ein tredjepart og overvake kva du gjer via dette innebygde innhaldet. Dette omfattar også sporing av handlingane dine via det innebygde innhaldet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.